Ballenhengel

Ballenhengel

Jongeren in Nieuw-Lekkerland gaven tijdens een gesprek aan dat zij graag iets zouden willen waardoor de bal niet meer in de sloot terecht zou kunnen komen. De sloot lag meteen naast het voetbalveld. Er is gesproken over allerlei, vaak kostbare, afzettingen. Een ambtenaar van de gemeente stelde voor het eerst met een ballenhengel te gaan proberen. Deze goedkope oplossing blijkt in die gemeente tot nu toe zeer goed te werken. De ballenhengel wordt na gebruik netjes teruggezet. Het blijkt weer dat een oplossing voor een probleem heel simpel kan zijn.