Idea killers in het jongerenwerk dec13

Tags

Related Posts

Share This

Idea killers in het jongerenwerk

MIERO Uitvoering en Advies heeft een kleurrijke poster laten maken met daarop de Idea Killers / dooddoeners die binnen het jongerenwerk het meest te horen of lezen zijn. Met deze poster wil MIERO bereiken dat jongerenwerkers en hun leidinggevenden kritischer kijken naar eigen denken en doen om vervolgens meer in mogelijkheden te denken en eigen kracht te gaan geloven.