Share This

Veiligheid

MIERO Uitvoering en Advies levert verschillende diensten op het gebied van jeugd & veiligheid

Uitvoering

Op uitvoerend gebied hebben we op een breed terrein expertise in huis. Voor verschillende stadsmariniers van de Gemeente Rotterdam hebben wij in deelgemeenten, een bijdrage geleverd aan de reductie van zorgwekkend, hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag bij individuen en groepen jongeren.
Enkele andere diensten op inhoudelijk niveau die we hebben geleverd en kunnen leveren zijn:

Inzet jeugdtoezichthouders
De inzet van de agogisch jeugdtoezichthouders moet (jeugd)overlast voorkomen en levert een bijdrage aan een preventieve aanpak van geweld, vernielingen en bedreigingen. Daarnaast wordt gewerkt aan het realiseren van structurele gedragsverandering bij jongeren die hinderlijk en overlastgevend gedrag vertonen.

Intensieve individuele begeleiding jongeren met hoog risicogedrag
Er wordt gewerkt volgens een systeemgerichte benadering. Na een
 analyse op de 7 leefgebieden, wordt er samen met de partners een plan
 van aanpak opgesteld. In overleg onderhouden wij contact met de 
jongere en het systeem en zorgen dat gemaakte afspraken worden 
nagekomen.

Aanpak portiek- en woonoverlast
Bij aanhoudende overlast in portieken of woningen, maken we samen met de woningcorporatie een analyse van het probleem en een plan van aanpak om vervolgens tot uitvoering over te gaan.

Projectregie Groepsaanpak
Een projectregisseur groepsaanpak houdt regie op een aanpak van de overlast van groepen jongeren. Deze aanpak wordt geformuleerd en uitgevoerd in samenwerking met diverse sociale partners in de wijk.

Agogisch conciërge
Een agogisch conciërge spreekt jongeren aan op gedrag tijdens de pauzes en na schooltijd. Hij is agogisch onderlegd en heeft vooral een preventieve functie. Onze medewerkers zijn gewend om met de meest moeilijke groepen te werken en hebben daar goede resultaten mee bereikt.

Troubleshooter
Een troubleshooter is probleemregisseur bij de aanpak van complexe problematiek. In de gemeente Hoorn hebben we een Troubleshooter ingezet die betrokken was bij de aanpak van een zwaar overlastgevende groep met criminele elementen. Zijn voornaamste taak was om samen met partners te komen tot een goede analyse van het probleem en een plan van aanpak en voldoende commitment creëren om dat op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren.

Diensten op managementniveau:

- project- en interim-management