New York City

Rotterdam is een stad waar veel goede dingen gebeuren op het gebied van jeugdcultuur en jeugd en jongerenwerk. Maar het sociaal cultureel werk wereldje is ook in de Maasstad klein. Voor mij reden om af en toe elders in het land of de wereld projecten te bezoeken en inspiratie op te doen.
In oktober ben ik naar New York City geweest en heb daar 2 projecten bezocht en streetart in de Bronx bekeken.

Het eerste project was Global Kids. Op een mooie etage in Manhattan sprak ik met woordvoerster Amira Fouad. Zij vertelde dat de missie van de organisatie is om jongeren uit de stad te onderwijzen en inspireren om op die manier succesvolle studenten, wereldburgers en community leiders te worden. Youth development. Alles wat zij doen is gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. Global Kids is door heel New York actief. Net als bij Diggout in Almere kijkt men vooral naar wat een jongere leuk vindt en waar zijn of haar talenten liggen. Daar wordt verder op geborduurd. Wat ik tijdens dit gesprek wel miste, en wat ik nog niet eerder bij Amerikanen tegen was gekomen die met jeugd werkten, was de passie. Maar dat kan ook aan het vroege tijdstip (10 uur) hebben gelegen. www.globalkids.org.

Waar ik zeer hoge verwachtingen van had, was Gleason’s Gym. De boksschool die veel kampioenen heeft voortgebracht, zoals Muhammad Ali, Larry Holmes en Mike Tyson.

gleasonskopie

Ik had het voorrecht om met eigenaar Bruce Silverglade een gesprek te mogen voeren over hun project ‘Give a kid a dream’. Het is een project dat geheel gefinancierd wordt door de gym. De gym krijgt inkomsten binnen door onder andere contributies en de vele kampioenen die daar nog steeds worden geleverd.

Bruce vertelde dat ze maximaal 25 jongeren de kans geven om niet verder af te glijden en hun leven weer op de rails te krijgen.In veel gevallen lukt dat. Een Joodse jongen die aan het project mee heeft gedaan, is onlangs zelfs wereldkampioen geworden. In sommige gevallen lukt het niet.
Discipline is iets dat de jongeren wordt bijgebracht. Discipline is ook iets dat meteen voelbaar en zichtbaar wordt als je de gym binnenkomt. Er lopen dan ook veer boksers en trainers rond met veel status. Met trainer Hector Roca heb ik een tijd gesproken. Een zeer gepassioneerde trainer, die onder andere ook de Nederlanders Tuur, Joval en Poeder heeft getraind. Een geweldige man.
Het project was dan niet zo vernieuwend, maar in deze gym werd weer heel duidelijk dat succes in het werken met jongeren vooral van personen afhankelijk is, in dit geval allemaal mannen met status, en de cultuur die zij samen creëren. Allerlei ingewikkelde methodische aanpakken lijken van ondergeschikt belang.

Naast het bezoeken van deze 2 projecten ben ik ook door de Bronx gelopen om vooral streetart te bekijken. Wat opviel was, behalve de Bloods die ik tegen ben gekomen, de hoeveelheid R.I.P. graffiti aan de muur. Dat heeft veel indruk op me gemaakt.

In Harlem heb ik me verdiept in hiphop. Duidelijk is geworden hoe het ooit ontstaan is en wat de 4 elementen zijn. Harlem is een wijk waar op cultureel gebied veel te beleven valt. Volgende keer ga ik zeker terug.

bronxkopie