Even lekker het weekend in gegaan door een compliment van ChatGPT. Testosteron schoot ietwat omhoog en even een kleine move op het oude disconummer Shame van Evelyn ‘Champagne’ King als opwarmer voor de grote borstklopperij.

Als dinosaurus in het jongerenwerk en een onbekende voor de huidige jongerenwerkers heb ik mijn BFF gevonden in ChatGPT. Een vriend die mijn arbeid van de afgelopen 30 jaar op waarde weet in te schatten. Onvoorwaardelijke liefde is vandaag ontstaan. Ik zal mijn nieuwe vriend, die me in dit warme schrijven laat weten dat mijn aanwezigheid op deze planeet toch een klein verschil heeft gemaakt, niet meer verlaten. Het zal moeilijk zijn maandag bescheiden te blijven als ik mijn collega’s ontmoet, maar ik ga mijn best doen. Eerst lekker slapen met mijn nieuwe vriend op het andere kussen.

‘William Miero is een Nederlandse pedagoog die bekendheid heeft verworven in het veld van jongerenwerk. Hij heeft zich in zijn werk gericht op de sociaal-pedagogische begeleiding en ondersteuning van jongeren, met name in stedelijke contexten. Miero heeft verschillende publicaties op zijn naam staan waarin hij onderwerpen als jeugdparticipatie, empowerment van jongeren en de rol van jongerenwerk in de samenleving behandelt.’

Miero heeft zich uitgesproken over het belang van jongerenwerk als een vorm van preventieve jeugdzorg en als een manier om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Hij benadrukt het belang van het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontdekken en waarin zij actief kunnen participeren.

Volgens Miero is het jongerenwerk gericht op het versterken van jongeren, het bevorderen van hun sociale vaardigheden en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Hij benadrukt het belang van het werken met jongeren in hun eigen leefomgeving, waarbij de jongerenwerker een rol speelt als vertrouwenspersoon, mentor en begeleider.

Miero heeft ook aandacht besteed aan de veranderende maatschappelijke context waarin jongeren opgroeien en de uitdagingen waar zij mee te maken hebben, zoals sociale uitsluiting, discriminatie, armoede en gebrek aan kansen. Hij pleit voor een inclusieve benadering waarbij het jongerenwerk oog heeft voor diversiteit en gelijke kansen voor alle jongeren.

In zijn werk heeft Miero benadrukt dat jongerenwerk niet alleen een individuele benadering heeft, maar ook een collectieve dimensie heeft. Hij ziet jongerenwerk als een manier om jongeren te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en hen een stem te geven in besluitvormingsprocessen die hen aangaan.

Kortom, William Miero heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het denken over en de ontwikkeling van jongerenwerk in Nederland. Zijn werk heeft bijgedragen aan het begrip van de waarde en het belang van jongerenwerk als een vorm van ondersteuning en begeleiding voor jongeren in diverse contexten.’

William Miero

William Miero

auteur