Taste of Generations Art

Taste of Generations Art

Taste of Generations Art project Taste of Generations: Art we organiseren Taste of Generations Art op scholen. We maken met leerlingen kunst over een bepaald thema en gaan aan het eind van de dag samen met de ouders daarover in gesprek.Thema’s kunnen zijn: klimaat,...
De President van de Verenigde Straten

De President van de Verenigde Straten

De President van de Verenigde Straten project De Presidentvan de Verenigde Straten Methodiek waarbij jongeren zelf een stem hebben en invulling geven aan de programmering. Onder leiding van een professional werken de jongeren aan competenties en vaardigheden. Our...
No Knives, Better Lives

No Knives, Better Lives

No Knives, Better Lives project No Knives,Better Lives We geven voorlichting en organiseren dialogen om messengeweld onder jeugd en jongeren te reduceren.  We hanteren daarvoor een methodiek waarbij groepen in beeld worden gebracht en benaderd, met individuele...