Jongeren vanaf 16 jaar moeten kunnen stemmen
De tieners en jongeren van nu kan je niet meer vergelijken met die van 20 jaar geleden. Gedrag dat vroeger op 16-jarige leeftijd vertoond werd, zie je nu bij 12-jarigen. Probeer nog maar eens knutselactiviteiten te organiseren voor tieners die vroeger voor volle buurthuizen zorgden: dat gaat ’m niet meer worden. Kijk ook naar tieners die sport bedrijven op een ‘volwassen’ manier. Je ziet steeds meer jongeren die zich op een ‘volwassen’ manier gedragen. Maar zelfs als die ontwikkeling niet had plaatsgevonden, vind ik het tijd dat de leeftijdsgrens om te mogen stemmen verlaagd wordt.

Afstand volksvertegenwoodiging tot jeugd is groot
Als ik naar de vertegenwoordigers in de Tweede Kamer kijk, dan is de afstand tot de jeugd wel erg groot. Niet alleen wat leeftijd betreft, maar ook op het gebied van inhoud. Onderwerpen als Jeugdzorg, onderwijs en jeugdwerkloosheid, worden besproken door mensen die een stuk ouder zijn en de jongeren zelf worden nauwelijks geraadpleegd. Ok, je hebt de jongerenafdelingen van de politieke partijen, maar ook die vertegenwoordigen enkel een klein deel van de jeugd.

Meer diversiteit op de blauwe stoelen
Behalve werk, inkomen en opleiding, zijn er nog wel meer onderwerpen die jongeren belangrijk vinden en waar ze een mening over hebben. Het is belangrijk dat we jongeren meer invloed op de besluitvorming laten hebben. Jongeren eerder betrekken en zorgen dat ze geïnteresseerd raken in ons mooie kiesstelsel. Zorgen voor nog meer diversiteit op die blauwe stoelen. Ik pleit ervoor om jongeren de mogelijkheid te geven om vanaf hun 16e te mogen stemmen.

Argumenten tegen verlaging van de leeftijdsgrens
Natuurlijk ben ik op de hoogte van de argumenten van de tegenstanders van het verlagen van de leeftijdsgrens om te mogen stemmen. We moeten ergens een grens trekken, is er zo een. Wat is die grens dan, vraag ik me af. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het (door mannen) normaal gezien werd dat vrouwen hun stem niet uit mochten brengen. Inzichten veranderen gelukkig.
Een ander tegenargument zou kunnen zijn dat het brein nog niet voldoende ontwikkeld is, maar als ik naar het stemgedrag kijk van grote groepen volwassen Nederlanders, dan vraag ik me af of het brein ooit uitontwikkeld is. Volwassenen laten hun keuze steeds vaker beïnvloeden door oneliners van charismatische lijsttrekkers of laten zich leiden door hun emotie, zonder naar een partijprogramma te kijken of te verifiëren of het wel juist of mogelijk is wat er voorgeschoteld wordt.
Dan rijst natuurlijk de vraag: waarom zou je de leeftijd niet nog verder verlagen? Ik zou dat zeker ook niet willen uitsluiten, maar dan zullen we wel naar andere vormen moeten zoeken om jongeren te betrekken en een stem te geven.

Structuren en systemen veranderen
Ik heb ooit met de gemeente Oss en wethouder Mari-Anne Marijnissen een jongerenraad opgezet. Het doel was om in de raad een goede afspiegeling te krijgen van de Osse jeugd en daar zijn we redelijk in geslaagd. We vonden een manier om jongeren met verschillende opleidingsniveaus te betrekken en geïnteresseerd te houden. Dat betekent dat je creatief moet zijn en buiten de gebruikelijke denkkaders moet willen denken. Als je mensen per sé in een verkiezings-, overleg- en organisatiestructuur wilt proppen die al decennialang bestaan, gaat het niet lukken om meer jeugd te betrekken.

De jeugd heeft de toekomst
De jeugd heeft de toekomst, dat is zeker waar, maar laat ze daar dan ook zo vroeg mogelijk zelf invloed op kunnen laten uitoefenen.Tijdens de eerstvolgende verkiezingen bijvoorbeeld.