MIERO

ZORG

– sinds 2006 –

OUR
GOAL

“wij zijn onderscheidend”

HET ONTSTAAN van MIERO ZORG was eigenlijk een logische stap. Sinds 2006 bestaat MIERO Jongerenwerk en sindsdien hebben we veel jongeren begeleid en gecoacht. Jongeren met enkelvoudige hulpvragen en jongeren met een complexe, meervoudige problematiek.

WE BEGELEIDEN EN COACHEN een brede doelgroep, maar we zijn onderscheidend in het begeleiden van de groep met zware multi-problematiek. Onze manier waarop we de zogenaamde 2 procent van de risicojongeren waarop het reguliere jongerenwerk níet is toegerust, hebben begeleid, is opgevallen bij de partners. Jongeren, vaak lvb’ers, die te maken hadden met een cocktail bestaande uit verschillende ingrediënten; schulden, huiselijk geweld, gedragsproblemen, criminaliteit….

In Rotterdam hebben we ook een succesvol project met drill-rappers gedraaid. Met een mix van groepsactiviteiten en individuele begeleiding. 

UITGANGSPUNTEN in de begeleiding zijn de behoeften en de mogelijkheden van de jongere. We zoeken samen naar oplossingen die bij de jongere passen om de vaardigheden en het eigen oplossend vermogen te vergroten.

We bieden de volgende diensten:

Begeleiding jeugd tot 18 jaar

We bieden vanuit de jeugdwet individuele begeleiding aan tieners en jongeren tot 18 jaar. Van leren solliciteren en oefenen met werkvaardigheden tot complexere vraagstukken.

Voorbeelden van individuele begeleiding 

 • Leren om technische hulpmiddelen te gebruiken
 • Vaardigheden oefenen, zoals schrijven en rekenen
 • Gezinsondersteuning
 • Hulp bij de communicatie
 • Hulp om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere mensen
 • Aanleren van een dagstructuur. Een dag- of weekplanning maken
 • Toezicht houden

We werken samen met een gedragswetenschapper.

Ambulante begeleiding WMO jongeren
(vanaf 18 jaar)

We bieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ambulante ondersteuning in het verlengde van de jeugdwet vanaf 18 jaar. We bieden onder andere forensische zorg​ en begeleiding aan jongeren vanuit de GGZ

We bieden praktische ondersteuning waarbij we altijd maatwerk leveren en jongeren laten doen wat ze kunnen en ondersteunen bij wat ze nog niet kunnen.

De focus van de begeleiding en coaching ligt op ontwikkeling, positief leren omgaan met jezelf en elkaar en het ontdekken en ontplooien van kwaliteiten en mogelijkheden. De begeleiding vindt plaats op de praktijk, thuis, op school of op een andere locatie die voor de jongere goed aanvoelt.

DOELGROEPEN

 • jongeren met meervoudige problematiek (relatie met zorg en/of veiligheid)
 • forensische jongeren 
 • statushouders
 • jongeren met ASS
 • ouders

One person can make a difference, and everyone should try   

-John F. Kennedy-

Keep in Touch

Where we Are

YES, YOU CAN!

Wij zijn onderscheidend in het begeleiden van de groep met zware multi-problematiek.

OUR PASSION

Onze passie voor dit werk drijft ons te zoeken naar creatieve oplossingen. En soms te komen met onorthodoxe oplossingen.

webdesign Creative Cells – © 2023 Miero